Розвиток відновлювальної енергетики сприятиме посиленню енергетичної безпеки України, - Наталія Кацер-Бучковська
п’ятниця, 3 березня 2017, 15:32

Розвиваючи відновлювальну енергетику та збільшуючи її частку в національному енергетичному балансі, Україна зможе посилити енергетичну безпеку й слідувати загальносвітовим трендам, направленим на екологізацію енергетичної сфери.

Про це заявила член Комітету ВР з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, представник фракції «Народний фронт» Наталія Кацер-Бучковська під час 8-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта «Український енергетичний форум».

Вона відмітила, що незважаючи на міжнародні та національні зобов’язання (Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, Угоду про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Директиву №2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел), а також Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, протягом останніх двох років в Україні практично не спостерігалося приросту в обсягах використання відновлювальних енергоресурсів.

«Це вкрай дисонує з рівнем зовнішньої енергетичної залежності України та актуальними тенденціями розвитку світової енергетики», - зауважила парламентар.

«Українську енергетику як ключову галузь економіки необхідно розвивати відповідно до принципів сталого розвитку, зокрема збільшувати частку відновлюваних джерел енергії, підвищувати енергоефективність та екологічну безпечність виробництва. Альтернативна енергетика стає одним із базових напрямів розвитку технологій у світі разом із інформаційними та нанотехнологіями, вона стає важливою складовою нового постіндустріального технологічного укладу», – наголосила Наталія Кацер-Бучковська.

Крім того, народний депутат зазначила, що «наразі вітчизняний енергосектор надмірно зосереджений на використанні вугілля – ресурсу, від якого починає відмовлятися увесь світ, в першу чергу, за рахунок його високого негативного впливу на довкілля».

За її словами,  в Україні є великий потенціал відновлювальної енергетики. Так, вона зазначила, що технологічно досяжний потенціал у цьому секторі складає близько 100 млн тонн умовного палива (т.у.п), в той час як обсяги енергоспоживання в Україні в 2015 р склали 128,7 млн т.у.п, порівняно із 147,8 млн т.у.п у 2014 р.

У той же час, на її переконання, величина економічно досяжного потенціалу відновлювальної енергетики визначатиметься тією політикою, яку Україна здійснює та здійснюватиме надалі для стимулювання розвитку цього джерела енергії, а також  цінами на традиційні невідновлювані енергоресурси в Україні.

«Сучасний курс на ринкове ціноутворення енергоресурсів в умовах фінансової підтримки використання відновлювальної енергетики – це серйозний крок для стимулювання розвитку цього сектору в Україні», - наголосила Наталія Кацер-Бучковська.

Разом з тим, за словами народного депутата, наявні й позитивні зрушення у сфері стимулювання використання відновлювальних енергоресурсів.

Зокрема, вона згадала, що Україна в 2016 році однією з перших ратифікувала Паризьку кліматичну угоду, що свідчить про наявність доброї волі до конструктивних змін і, у першу чергу, в галузі декарбонізації та розвитку відновлюваної електроенергетики.

Крім того, Наталія Кацер-Бучковська наголосила на тому, що Україна минулого року прийняла важливе рішення про будівництво сучасного парку сонячних електростанцій на території зруйнованої і забрудненої Чорнобильської АЕС. За її словами, це може стати «першим кроком, сигнальною спробою у глобальній переорієнтації інвестиційних напрямків і стратегічних пріоритетів у електроенергетичній галузі та презентувати міжнародній спільності потенціал використання відновлюваних джерел енергії, а також зацікавити та мотивувати потенційних інвесторів працювати в України».

Парламентар також нагадала, про прийняття Верховною Радою закону щодо ставок «зеленого тарифу» для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.

Водночас, на думку Наталії Кацер-Бучковської, серед ключових проблем, що гальмують процес інтенсифікації розвитку цієї галузі, - відсутність чіткого бачення розвитку відновлюваної енергетики в проекті Енергетичної стратегії України до 2035 року.

«Ми повинні зосередити увагу більше не на короткотермінових перспективах, а на тому, як нам розвивати галузь у стратегічній перспективі. Я вважаю, що розвиток відновлювальної енергетики в Україні вимагає концептуального та стратегічного мислення, максимально швидкого та ефективного реформування енергетичної галузі, нарощування її законодавчого та технічного потенціалу.

Нам також потрібно вирішити, яку форму стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії ми будемо використовувати: «зелений» тариф, «зелені сертифікати», оподаткування вуглецевих викидів, субсидії тощо. Від цих рішень залежить не тільки розвиток відновлюваної енергетики, а й енергетичної безпеки країни в цілому», – резюмувала Наталія Кацер-Бучковська.

Слідкуйте за діяльністю команди "Народного Фронту"
в соціальних мережах

Зв'язок

Головний офіс

01021, м. Київ-21, вул. Кловський узвіз, 7
(044) 359 0763
press@nfront.com.ua