Програма "Народного Фронту" - "Відновлення України"

Наша мета - Європейська Україна

Стратегічна мета партії

1
Стратегічна мета партії - сильна, незалежна Україна, здатна своїми силами захистити себе від зовнішнього ворога, гарантувати безпеку, забезпечення прав і свобод своїх громадян, здійснити всебічні реформи, необхідні для досягнення європейських соціальних стандартів. Людина, її інтереси і потреби лежать в основі нашого політичного курсу.

Інструменти досягнення

2
Головним інструментом досягнення цієї мети партія вважає системні реформи, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тому «Народний фронт» підтримує якнайшвидше прийняття Національної програми імплементації Угоди про асоціацію і працюватиме задля втілення в життя її завдань.

Головні цілі

3
Наші головні цілі – безпека і розвиток
Україна стане одним із прикладів успішної трансформації на пострадянському просторі, а також увійде за 20 років до першої двадцятки країн за Індексом людського розвитку. Запропоновані у програмі перетворення – основа реалізації цієї стратегії.

Безпека

Найголовнішим завданням партія вважає відновлення територіальної цілісності України, звільнення її від терористів, іноземних військ та найманців встановлення належного контролю за державним кордоном та забезпечення його недоторканності.

 

З метою забезпечення надійних міжнародних і внутрішніх гарантій безпеки України, партія вважає за необхідне:

  • законодавче відновлення та реалізацію стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію;
  • оновлення Стратегії національної безпеки України;
  • реформування армії;
  • оснащення ЗСУ, інших військових формувань (структур сектору безпеки і оборони) новими, сучасними видами озброєнь, військового обладнання, допоміжними засобами;
  • підвищення престижності військової служби, посилення соціального захисту тих, хто захищає Вітчизну.

Полiтичний розвиток

Держава, яку ми прагнемо збудувати, – сучасна, правова, демократична та ефективна. Її головна увага буде зосереджена на розвиткові кожного громадянина, кожної української родини.

 

Головними пріоритетами реформ у державно-правовій сфері партія вважає наближення України до європейських стандартів урядування, суттєве обмеження корупції, децентралізацію та розвиток місцевого самоврядування.

Партія виступає за продовження реформи політичної системи України, спрямованої на створення надійних запобіжників проти будь-яких спроб узурпації державної влади, намагань порушення основоположного демократичного принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Партія обстоює необхідність кадрового очищення та оновлення органів влади за активної участі громадськості, радикального скорочення числа державних службовців зі збереженням нинішнього фонду заробітної плати. Уряд має стати «зручним» для громадян, засобами досягнення цього є запровадження електронного урядування та перехід до надання адміністративних послуг усюди, де це можливо, за принципом «єдиного вікна».

Інститути громадянського суспільства будуть залучені до вирішення найактуальніших проблем розвитку держави і суспільства.

З метою більш ефективної протидії корупції партія ініціює оновлення антикорупційного законодавства та запровадження нових антикорупційних практик. Зокрема – створення незалежного антикорупційного органу з широкими повноваженнями, запровадження декларування чиновниками, політиками, суддями, працівниками прокуратури та ін. як доходів, так і витрат, із обов`язковою перевіркою цих відомостей, залученням громадськості до процесу антикорупційного моніторингу.

Серед заходів антикорупційної політики також – розкриття структури власності підприємств до кожного конкретного вигодоздобувача, максимальне звуження поля для виникнення корупції – зменшення кількості дозволів, контрольних органів і перевірок тощо.

Партія підтримує політику децентралізації влади, насамперед – фінансових відносин, відносин між державною владою та місцевим самоврядуванням.

Партія виступає за докорінну реформу правоохоронних органів і сфери цивільної безпеки.

Демократичний цивільний контроль. Будуть відновлені та розширені можливості контролю Парламенту та суспільства за діяльністю правоохоронних органів, у т. ч. – можливості впливу на кадрові призначення, особливо керівників місцевого рівня.

Партія послідовно обстоює необхідність реальної судової реформи, яка передбачала б як кадрове очищення і «перезавантаження», так і суттєві інституційні зміни. Вважаємо за необхідне відновлення справжнього суддівського самоврядування, яке є основою незалежності судової влади.

Економiчний розвиток

Дорожня карта реформування виписана в Угоді про асоціацію з ЄС.

Водночас Україна має самостійно визначити точки економічного зростання, виходячи з особливостей свого геополітичного і геоекономічного становища, своїх природних і людських ресурсів. Вважаємо, що Україні до сили стати лідером на світовому ринку сільськогосподарської продукції, вийти на світовий рівень в інших галузях.

 

На жаль, через зовнішню агресію проти України держава змушена витрачати свої ресурси на війну, а після її завершення на повоєнне відновлення. Тому партія підтримує ідею започаткування міжнародного плану відновлення України своєрідного «Плану Маршалла для України».

Жоден розвиток не буде можливим за умов монополізованої і «зарегульованої» економіки, відсутності вільної конкуренції, беззахисності інвесторів, податкового тягаря.  Демонополізація економіки – це той необхідний крок, з якого ми повинні почати.

Ми виступаємо за розширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання економіки. Малий і середній бізнес мають стати в авангарді економічного розвитку країни, середній клас – основою її соціальної структури, як це і відбувається у найрозвиненіших державах світу.

Розвиток енергетики

Дорожня карта реформування виписана в Угоді про асоціацію з ЄС. Водночас Україна має самостійно визначити «точки економічного зростання», виходячи з особливостей свого геополітичного і геоекономічного становища, своїх природних і людських ресурсів. Вважаємо, що Україні до сили стати лідером на світовому ринку сільськогосподарської продукції, вийти на світовий рівень в інших галузях.

 

Реформування галузі має буде відбуватися за такими головними напрямками:

  • диверсифікація як самих енергоносіїв, так і шляхів їх постачання – це зніме, нарешті, країну з «газової голки»;
  • приведення енергетичного сектора у відповідність до вимог Договору про створення Енергетичного співтовариства (включно з III Енергетичним пакетом ЄС);
  • реалізація довгострокової державної програми підвищення енергоефективності, що дасть істотне зменшення потреб економіки в імпорті енергоресурсів.

Імпортний газ поступово має бути заміщений газом власного видобування.

Ми пропонуємо нашим західним партнерам заключати всі договори на транзит газу через Україну на наших кордонах із Росією – в іншому разі Україна не зможе відповідати за безпеку транзиту.

Диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів, досягнення високого рівня енергоефективності мають стати одним із головних напрямків роботи нового Уряду.

Соцiальний захист i гуманiтарний розвиток

Попри всі проблеми, які переживає Україна, ми не маємо права не взяти до уваги малозабезпечених, знедолених, тих, хто не може подбати про себе сам.

 

Держава повинна зробити все можливе для того, щоб навіть зараз ці люди не відчували себе покинутими. На законодавчому рівні мають бути створені умови для поширення меценатства, благодійного руху. Це той час, коли бізнес повинен виявити солідарність і соціальну відповідальність.

Особливий акцент має бути зроблений на тому, щоб належну соціальну допомогу отримали всі учасники бойових дій, а особливо – ті, хто постраждав у боях. В умовах обмеження бюджетних витрат не можна допустити скасування чи скорочення субсидій малозабезпеченим громадянам на оплату комунальних послуг.

З метою поширення використання державної мови в інформаційному, освітньому, культурному просторах, у побуті і суспільних комунікаціях, всебічне сприяння має бути надане національним українським культурним індустріям, виробництву якісного україномовного інформаційного, культурного, освітнього продукту та його просуванню, в т. ч. – за допомогою новітніх технологій. Усі національні мови мають перебувати під державним захистом.

Останні події в України свідчать, що без цілеспрямованої роботи держави з патріотичного виховання громадян, без політики формування спільної загальнонаціональної ідентичності, без захисту національного інформаційного простору наше суспільство є неабияк вразливим до руйнівних ворожих впливів. Відтак, вважаємо ці завдання пріоритетними в діяльності влади в гуманітарній сфері.

Партія виступає за розвиток національного інформаційного простору, конкурентного медіаринку, який має сприяти появі незалежних та професійних ЗМІ, та створення потужних суспільних медій.

Партія виступає за продовження реформ в освітній сфері на європейських засадах.

У медичній сфері пріоритетом є забезпечення доступності якісних медичних послуг для громадян усіх регіонів країни.

Вiдбудова i розвиток регiонiв, що постраждали вiд агресiї

Партія виступає за активне залучення іноземних держав, міжнародних організацій, донорів до відбудови і розвитку територій держави, що постраждали внаслідок агресії.

 

Згідно з нашим баченням, після відбудови ці території матимуть усі шанси стати новими точками росту в Україні, з позбавленням їх застарілих, екологічно шкідливих виробництв, натомість – стрімким розвитком сучасних галузей виробництва і послуг.

Розглядаємо відновлення нормального життя в Донбасі як можливість для справжнього єднання українського суспільства, як унікальну можливість для нового, стрімкого економічного розвитку.

 

Слідкуйте за діяльністю команди "Народного Фронту"
в соціальних мережах

Зв'язок

Головний офіс

01001, м. Київ-1, вул. Велика Житомирська, 20
(044) 359 0763
press@nfront.com.ua