Слідкуйте за діяльністю команди "Народного Фронту"
в соціальних мережах
Народний фронт
18 годин тому
Олександр Турчинов
Молебень за Україну в День Незалежності
Традиційно зранку в День Незалежності у Святій Софії відбувся спільний молебень за Україну, в якому взяли участь лідери провідних український церков та релігійних організацій. Ця важлива для країни подія відбувається вже більше 20-ти років поспіль, і мені дуже сумно, що в цей день в соборі Софії Київської вперше не було присутньо жодного чинного керівника нашої країни. Боже благословення - не менш важливе для України, ніж сучасна зброя та професійна армія. Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни!
21 година тому
Олександр Турчинов
За традицією зранку в День Незалежності у Святій Софії лідери провідних український церков та релігійних організацій провели спільний молебень за Україну. Протягом багатьох років поспіль відбувається ця важлива для країни подія, і мені дуже сумно, що в цей день в соборі Софії Київської вперше не було присутньо жодного чинного керівника нашої країни. Боже благословення - не менш важливе для України, ніж сучасна зброя та професійна армія. Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни!
день тому
Народний фронт
Арсеній Яценюк
З Днем народження, Україно!
день тому
Арсеній Яценюк
Як змінилася Україна за 28 років незалежності
З Днем Незалежності, Україно!
день тому
Олександр Турчинов
Друзі, вітаю всіх вас з нашим великим святом. У цей день згадуємо всіх героїв, завдяки яким ми набули і захистили нашу Незалежність і Свободу! Пам’ятаймо і йдемо вперед, захищаючи та зміцнюючи свою країну! Нехай Господь береже Україну і кожного з вас!
день тому
Арсеній Яценюк
Сьогодні День Державного Прапора України! Національний стяг України – символ держави. Такими є правдиві і прості слова про прапор, з яким українці захищають свою свободу, незалежність і будують власну державу. Державний прапор – не лише синьо-жовті кольори офіційних заходів чи державних свят. Це - гордий прапор боротьби на фронті, під яким українські захисники б’ють ворогів нашої вільної країни. Український прапор – символ того, що Україна є і буде незалежною державою! Сьогодні хочу нагадати, що мій уряд розробив, а парламент прийняв у першому читанні закон «Про державний прапор». Той закон, яким визначається порядок використання національного стягу та повага до нього. На жаль, протягом трьох років нашій політичній команді не вдалося переконати партнерів по коаліції проголосувати за нього. Звертаюся до Президента Зеленського із закликом забезпечити ухвалення закону «Про Державний прапор України». Для України і прийдешніх поколінь. Вітаю всіх зі святом! Слава Україні!
2 дні тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: 4/4 Росії не місце в G7. Агресивному Кремлю не місце в Раді Безпеки ООН. Нинішньому режиму в Росії не місце у цивілізован…
2 дні тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: 3/4 Торг «мовчазних поступок» навколо відновлення формату G8 без звільнення українських територій – це сигнал, що тактика…
2 дні тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: 1/4 Напередодні саміту G7 звертаюся до наших партнерів і до нового керівництва України. Ми всі хочемо миру. Те, що перего…
2 дні тому
Народний фронт
Арсеній Яценюк: Україна і Захід не повинні допустити фатальних помилок
2 дні тому
Арсеній Яценюк
Упродовж останніх п’яти років я вів діалог з керівництвом усіх держав-членів Групи Семи та Європейського Союзу. На посаді глави уряду і після цього я мав честь підтримувати постійний контакт з нашими партнерами. Вважав обов’язком зміцнювати найважливіше - міжнародну коаліцію на захист і підтримку України та єдність нашої спільної позиції проти агресії Росії. Напередодні саміту Групи Семи у Франції звертаюся до наших партнерів і водночас до нового керівництва України. Ми всі хочемо миру. Те, що переговори з Росією знаходяться у мертвій точці, - це не вина України чи Заходу. Це - вина і відповідальність Росії. Нове керівництво України дало зрозуміти, що вірить у шанс змінити позицію Кремля. П’ять останніх років нас добре навчили, що задля миру замало доброї волі України і Заходу. Кремль розраховує використати цю добру волю, щоб завести нас у пастку фатальних помилок. Перша потенційна помилка – це відмова від твердої політики колективного тиску. Мовляв, вам, лідери Росії, ніхто не загрожує, вгамуйтеся. Кремль буде вдячний за такий підхід: бачите, тиск не працює. А якщо тиск не працює, то й відповідальності за злочини немає. Друга потенційна помилка - покласти все на одну шахівницю, тобто ув’язати стратегічні питання, які мають на меті стримати агресора, з його локальними і тактичними поступками. Кремль не грає у шахи. І він не визнає ані правил, ані одного формату гри. Для війни він приберіг багато площадок. Росія атакувала не лише Україну. Кремль уже давно здійснив свідомий замах на цивілізовані принципи міжнародних відносин. Про це свідчать трагедії Молдови, Грузії, Сирії. Послаблення санкцій та міжнародної ізоляції Кремля має залежати не від його кількох вимушених «добрих» жестів, а від припинення злочинів і понесення за них відповідальності. З точки зору України, це означає повернення окупованих територій, відшкодування наших великих втрат і збитків, поваги до нашого національного суверенітету та кордонів. Натомість Росії дають зрозуміти - ви поступіться хоч у чомусь, і вам багато зарахується. Кремль буде вдячний – політика агресії, міжнародного тероризму та викрадення людей приносить непогані результати і залишається безкарною. Цей сигнал, до речі, добре помітять не лише у Москві. Його запам’ятають всюди, де міжнародне право захочуть підмінити силою. І, нарешті, є третя пастка, яка значною мірою стосується самої України. Жодні політико-дипломатичні домовленості не повинні паралізувати міжнародну активність Києва і змусити мовчати. Після провалу Будапештського меморандуму і за відсутності будь-яких реальних гарантій безпеки Україна має лише кілька засобів боротьби з агресором. Це насамперед наша армія. Це - наша активна дипломатична робота і єдність із стратегічними партнерами на основі спільної відданості міжнародному праву. Це - внутрішня єдність національних політичних і громадських сил. І, найважливіше, це – правда, яку вголос кажемо світові. Торг «мовчазних поступок» навколо відновлення формату G8 без звільнення українських територій – це сигнал, що тактика умиротворення агресора може взяти гору над стратегією довгострокового миру у Європі. Таких помилок не можна допускати. Росії не місце в Групі Семи. Агресивному Кремлю не місце в Раді Безпеки ООН. Нинішньому режиму в Росії не місце у цивілізованому міжнародному співтоваристві аж доти, доки не відновляться порушені ними права і суверенітет інших народів. Бажання досягти «швидких результатів» будь-якою ціною можуть призвести до катастрофи. Лише єдність України і Заходу проти великої спільної загрози та послідовні дії з притягнення агресора до відповідальності були і залишаються безальтернативним шляхом до справжнього миру. _______ DON’T GIVE A CHANCE FOR FATAL MISTAKES Message to the G7 leaders and the leadership of Ukraine In the past five years, I have maintained a dialogue with the leadership of all the G7 members and the European Union. As the Head of Ukraine’s Government and thereafter, I have had the privilege of maintaining ongoing contact with our partners, considering it a duty to strengthen the most important thing — the international coalition for the protection and support of Ukraine and the unity of our common stance against Russia’s aggression. On the eve of the G7 Summit in France, once again I address our partners and I also appeal to the new leadership of Ukraine. We all want peace. The fact that negotiations with Russia are at a dead end is not the fault of Ukraine or the West. It is Russia’s fault and responsibility. The new leadership of Ukraine has made it clear that it believes in a possibility of changing the Kremlin’s position. The last five years have taught us well that the goodwill of Ukraine and the West is not enough for peace. Though the Kremlin counts on using this goodwill to lead us into a trap of fatal mistakes. The first potential mistake is the rejection of a firm policy of collective pressure. The Kremlin will be sincerely grateful for this approach: you see, they say, the pressure is not working. And if the pressure is not working, then there is also no responsibility for the crimes. The second potential mistake is to pile up everything on one “chessboard”, that is, to link the strategic issues that are intended to deter the aggressor with his local and tactical concessions. The Kremlin recognizes neither the rules nor the format of the game. For the war, the Kremlin has saved many different “chessboards” and ensured numerous ways out to avoid responsibility. Russia has attacked not only Ukraine. The Kremlin has long launched an attack on civilized principles of international relations. This is evidenced by the tragedies in Moldova, Georgia and Syria. The weakening of sanctions and international isolation of the Kremlin should depend not on the several forced “good” gestures from Russia, but on the final resolution of its crimes and bringing their perpetrators to justice. For Ukraine, it means the return of the occupied territories, compensation for our great losses and damages, respect for our national sovereignty and borders. Instead, it looks like Russia’s being told: look, compromise at least in something and you will be rewarded greatly. The Kremlin will be grateful again — the policies of aggression, international terrorism and kidnapping bring good results and go unpunished. This signal, by the way, would be well noticed not only in Moscow. It will be remembered wherever anyone tries to undermine the international law by force. And finally, there is the third trap, which is largely about Ukraine itself. No political and diplomatic agreements must paralyze Kyiv's international activity and our position of truth. Following the failure of the Budapest Memorandum, and in the absence of any real security guarantees, Ukraine has only a few means of combating the aggressor. First and foremost, it is our army. Second, it is our diplomatic activities and strong unity with our strategic partners based on shared commitment to international law. Then, it is the unity of all our national political forces and civil society. And, most importantly, it is a position of truth that we say out loud to the world. Bidding for “tacit concessions” around restoring the G8 format without freeing the Ukrainian territories is a wrong signal. It means that the tactics, aimed at appeasing the aggressor, may take over the strategy of bringing the long-term peace to Europe. Such fatal errors cannot be tolerated. There is no place for Russia in the G7. There is no place for the aggressive Kremlin in the UN Security Council. There is no place for the incumbent Russia’s political regime among the civilized international community. Until the rights and sovereignty of those nations who suffer from their crimes are restored. Quick solutions are capable of causing disaster. Only the unity of Ukraine and the West against the great common threat and our joint consistent actions to hold the aggressor accountable have been, and remain, a real path to true peace.
2 дні тому
Народний фронт
RT @Turchynov: Від нас залежить те, яке майбутнє буде у нашої держави,як її та наш синьо-жовтий прапор сприйматимуть у світі. Поважати держ…
2 дні тому
Народний фронт
Вітаємо з Днем державного прапора України!
2 дні тому
Олександр Турчинов
Друзі, вітаю з Днем Державного Прапора України! Синій і жовтий - небо і пшениця, ці кольори нашого стягу - уособлення прагнень поколінь українців бути господарями на власній землі. Попри будь-який спротив, попри будь-яку ціну. Від кожного з нас залежить те, яке майбутнє буде у нашої держави, як її та, відповідно, наш синьо-жовтий прапор сприйматимуть у світі. Поважати державний прапор та інші державні символи – означає поважати Державу в якій ти живеш, її народ та самого себе. Пишаймося нашою країною, нашим прапором, прапором нашої волі та перемоги! Зі святом! Нехай Господь береже нашу Україну і кожного з вас!
2 дні тому
Народний фронт
Арсеній Яценюк
Вітаємо Liza Tatarinova та Ттб Студио з презентацією документального фільму "Україна: Еволюція гідності". Дивіться прем'єру 23 серпня о 22:00 на ТРК "Україна"
2 дні тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: Чого не вистачає у сучасному світі? Правди. Відвідав допрем‘єрний показ документального фільму «Україна: Еволюція гідност…
2 дні тому
Арсеній Яценюк
Україна: Еволюція гідності. Трейлер
Чого не вистачає у сучасному світі? Правди. Відвідав допрем‘єрний показ документального фільму «Україна: Еволюція гідності». Це кіно - про правду. Дуже хочу, щоби й інші твори не лише мистецтва, але й сучасні політичні спічі були чесними. На брехні ніколи не збудуєш чесне, справедливе і успішне майбутнє. Людська природа така, що вона починає цінувати тільки тоді, коли втрачає. Я не хочу, щоб ми більше втрачали. Ми не маємо права це робити. Нам треба навчитися цінувати те, що у нас є. Цінувати один одного, свого ближнього, свою країну. Шанувати ці здобутки. І боротися за наступний успіх. https://www.youtube.com/watch?v=5rb2IO7fIUE
2 дні тому
Народний фронт
3 дні тому
Народний фронт
RT @Turchynov: Замість посилення економічного і політ тиску, РФ повертають до ПАРЄ, а лідери провідних країн світу - наших стратегічних пар…
3 дні тому
Олександр Турчинов
Запрошення РФ до G7 стане потужним фактором підтримки російської агресії Запрошення РФ приєднатися наступного року до участі у саміті країн “Великої сімки”, про що, як повідомляють ЗМІ, говорили президенти США та Франції, стане потужним фактором реабілітації та підтримки російської агресії. Росія була відсторонена від участі в самітах країн “Великої сімки” після окупації Криму та розв'язання війни на Донбасі. Незважаючи на цей крок, введення санкцій та засудження дій РФ провідними країнами світу, жодних позитивних змін в агресивній політиці Росії не відбулося. Посилюється мілітаризація анексованого Криму, на сході України ллється кров та триває окупація частини Донбасу. Додайте до цього загибель пасажирів збитого РФ “Боїнга”, безкарне вбивство цивільного населення в Сирії, хімічну атаку в Солсбері, системну кіберагресію та намагання втручатися в політичні процеси в багатьох країнах світу, а також жорстоке придушення демократичної опозиції всередині самої Росії. Що ще повинна зробити Росія, щоб цивілізований світ посилив тиск на країну, де війна і терор стали невід’ємними складовими зовнішньої та внутрішньої політики? Але замість посилення економічного і політичного тиску, Росію повертають до ПАРЄ, а лідери провідних країн світу - стратегічних партнерів України, обговорюють повернення імперії зла, яка знову відродилася, до участі у самітах країн “Великої сімки”! Такі безвідповідальні кроки остаточно поховають систему колективної безпеки, легалізують невизнання та перегляд политих кров’ю Другої світової війни кордонів європейських країн та стануть поштовхом до ще більш масштабних злочинів та агресивних дій РФ. Звертаюся до провідних політиків світу: не ставайте співучасниками кривавих злочинів путінського режиму. Це перекреслить надії мільйонів та призведе до нових людських жертв!
4 дні тому
Олександр Турчинов
Як врятуватися під час глобальної катастрофи. Недільна проповідь
Як врятуватися під час глобальної катастрофи. Недільна проповідь
19 днів тому
Народний фронт
"Народний фронт" на 100% виконав передвиборчі обіцянки за період каденції Верховної Ради України VIII скликання. Результати дослідження порталу "Слово і діло" https://bit.ly/2ykmgfI
місяць тому
Народний фронт
місяць тому
Арсеній Яценюк
Сьогодні День Хрещення Київської Русі – свято цивілізаційного, ціннісного і морального вибору українців. Вперше в історії українці відзначають цей день зі своєю, визнаною Автокефальною Православною Церквою. День, коли ми відкинули ідолопоклонство і рабство й обрали свободу і людську гідність. Цим шляхом йдемо, йтимемо і ніхто нас з нього не зіб’є.
місяць тому
Народний фронт
Наш вірний і добрий друже, нам буде дуже не вистачати твого міцного плеча поруч... RIP Роман Вірастюк… https://t.co/53K1WiOIse
місяць тому
Народний фронт
На 51-му році життя трагічно помер Роман Вірастюк. Наш друг, колега, спортсмен і людина з великим серцем. У 2014 Роман Ярославович приєднався до нашої команди "Народного фронту" — балотувався на виборах 14-го року та був членом Ради партії. До останнього очолював Департамент олімпійського спорту Міністерства молоді і спорту України. Для усіх нас - для рідних і близьких, для кожного, хто захоплювався спортивними перемогами і справжньою силою духу Романа Вірастюка - ця втрата непоправний біль і рана в серці. Сумуємо за тобою разом у цей непростий час... http://nfront.org.ua/news/details/narodnij-front-visloviv-spivchuttya-z-privodu-smerti-romana-virastyuka
місяць тому
Народний фронт
Вітаємо з Днем народження Oleg Medunitsya! 🎉 Козацького здоров'я та многая літа!
місяць тому
Олександр Турчинов
місяць тому
Олександр Турчинов
ЦВК продовжує підрахунок голосів. Але вже зрозуміло, які політичні сили проходять до парламенту. Що вражає - це результат ОПЗЖ та ще кількох проросійських проектів, які не подолали прохідний бар’єр. Близько 20% українців віддали свої голоси за ці політичні сили, які мають різні назви, але уособлюють реванш і повернення до Росії. Це перші вибори коли проросійські антиукраїнські сили отримали таку велику кількість голосів після лютого 2014 року. На превеликий жаль, це є свідченням того, що значна частина наших співгромадян готова обміняти свободу та відповідальність на сите і затишне рабство. Їх не навчила історія нашої країни та всього людства, що ситого і затишного рабства не буває. Раби завжди нужденні, биті та приречені на знищення. Мойсей водив свій народ 40 років по пустелі, поки не помер останній готовий обміняти свободу на рабську пайку. Скільки ж потрібно років нашій країні?
місяць тому
Арсеній Яценюк
місяць тому
Народний фронт
Москва не вірить у сльози. Москва хоче крові, - блог @Yatsenyuk_AP на @censor_net https://t.co/98jSRQEhSo https://t.co/NOHR8ddRUx
місяць тому
Арсеній Яценюк
Сьогодні - річниця трагедії MH17. І саме сьогодні Медведчук представив у Страсбурзі план Путіна стосовно України і Європи. Суть плану - така: Все лягає на Україну. Жертви, злочини російських військових і бойовиків, вбивства, зґвалтування, катування. Все, що було знищено або вивезено в Росію. За це має заплатити Україна. Україна не має і не може мати самостійного майбутнього. Все буде вирішувати Москва. Так хоче Кремль. У нього така версія історії. Бо нема українців. Не було. Не має бути. Щоб якось зберегтися, Україна має бути максимально розділена. Вони пропонують автономію для Донбасу. Навіщо? Бо автономія для Донбасу - це повтор сценарію, який вони вже провернули в Криму. Тим часом, сам Крим виводиться за дужки. Крим, каже Москва, належить Росії. Іншого варіанту не буде. Далі. Європа має заплатити Москві. Через підтримку ідеології «примирення». Плюс - Північний потік-2. Будете платити завжди, каже Путін. Європо, продовжуй у цьому дусі, - по суті, говорить він європейським слухачам. Запрошуй медведчуків, допускай російських парламентаріїв до Парламенської Асамблеї Ради Європи, кидай за ґрати українців. І уважно слідкуй за новинами: скоро ми прийдемо до твоїх наступних територій - Польщі, Угорщини, країн Балтії. Європо, каже Путін у день річниці #MH17, ти заплатиш за все, навіть за розвал Радянського Союзу. Бо ти втомилася, Європо. Розраховуєш, що настав час для того, щоб перевести подих, порозумітися, домовитися. А Путін так не думає. Приймайте його в гості. Він хоче танцювати на могилах європейських надій. Саме це у Страсбурзі сказав сьогодні Медведчук. А на додачу з Москви прийшла ще новина: Путін видав указ про спрощений режим надання громадянства для своїх жертв з Донбасу. Мета Путіна і його посланців - не мир. Їхня мета - війна проти нас усіх. П`ять років Медведчука оберігали в Україні як безальтернативного посередника. Дооберігалися. Сьогодні він виставив свій рахунок. Москва не вірить у сльози. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу. ____________________________________ Today is the five-year anniversary of the MH17 tragedy. And it’s today that Medvedchuk presented Putin’s plan regarding Ukraine and Europe in Strasbourg. The essence of the plan is as follows: everything falls on Ukraine. Victims, the crimes of Russian soldiers and militants, murder, rape, torture. Everything that has been destroyed or taken to Russia. Ukraine must pay for all of it. Ukraine does not have and can not have an independent future. Everything will be decided by Moscow. That is what the Kremlin wants. That is his version of history. There are no Ukrainians. Never were. Never should be. To remain somehow preserved, Ukraine must be maximally divided. They are suggesting autonomy for the Donbas. Why? Because autonomy for the Donbas is a repeat of the same scenario they already pulled in Crimea. Meanwhile, Crimea itself is being taken out of parenthesis. Crimea, according to Moscow, belongs to Russia. There will be no alternative. Next, Europe must pay Moscow. Over the support of the “reconciliation” ideology. Plus, the Nord Steam 2. You will always pay, Putin says. Europe, keep doing what you’re doing, in essence is what he is telling European listeners. Invite Medvedchuks, allow Russian parliamentarians to join the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, throw Ukrainians behind bars. And keep an eye on the news, soon we will come for your next territories — Poland, Hungary, the Baltic States. Europe, says Putin on the anniversary of MH17, you will pay for everything, even for the collapse of the Soviet Union. Because you are tired, Europe. You believe the time has come to catch your breath, clear the air, come to an agreement. Putin doesn’t think so. Welcome him in. He wants to dance on the graves of Europe’s hopes. That’s exactly what Medvedchuk said in Strasbourg today. And in addition, another piece of news came from Moscow: Putin gave the order for a simplified regime of granting citizenship to his victims from the Donbas. The goal of Putin and his emissaries is not peace. Their goal is war against all of us. For five years, Medvedchuk has been secured as a no-alternatives mediator. This is it. Today he issued his bill. Moscow does not believe in tears. Moscow wants blood. But we will stop them this time too.
місяць тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: Сьогодні радо вітав Посла Вільяма Тейлора, керівника американського посольства в Україні. Нас пов’язує багато років спів…
місяць тому
Арсеній Яценюк
Сьогодні радо вітав Посла Вільяма Тейлора, керівника американського посольства в Україні. Нас пов’язує багато років співпраці. Бажаю Вільяму успіху у виконанні його особливої і важливої нинішньої дипломатичної місії. Сполучені Штати завжди залишалися нашим надійним партнером, попри будь-які виклики і складні та непевні часи. Вірю, що ця підтримка продовжуватиметься. Ціную бажання та готовність Посла Тейлора зробити все можливе для цього. Пріоритети - незмінні. Крок за кроком продовжимо спільну роботу.
місяць тому
Народний фронт
RT @Turchynov: Сьогодні в Україні домінує запит на чудеса. Я не чудотворець. Завжди намагався бути чесним навіть у найскладніших ситуаціях.…
місяць тому
Олександр Турчинов
Сьогодні в Україні домінує запит на чудеса. Я не чудотворець. Завжди намагався бути чесним навіть у найскладніших ситуаціях. Говорити те, в чому впевнений, а не те, що від тебе хочуть почути. А правда полягає в тому, що без прийняття непопулярних і відповідальних рішень, важкої праці, крові і втрат, ми не зможемо захистити країну, створити потужну економічну базу і відстояти нашу незалежність. Про це і не тільки у інтерв‘ю соня кошкина https://lb.ua/news/2019/07/15/432155_aleksandr_turchinov_dominiruet.html
місяць тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: Ув‘язнення Віталія Марківа стало політичним процесом, який не може залишити байдужою Україну. Із цим вироком не можна мир…
місяць тому
Арсеній Яценюк
Італійський суд засудив українського добровольця Віталія Марківа на двадцять чотири роки. Це рішення вимагає оскарження. Усім, хто неупереджено слідкував за процесом, зрозуміло, що вагомих доказів провини нацгвардійця Марківа немає. Звинувачення будувалося на багатьох непідтверджених припущеннях. Загальну атмосферу формували політичні спекуляції. З таким вироком не можна миритися. Як і не можна миритися з логікою політичної доцільності, яка останнім часом дуже активно застосовується в деяких європейських країнах у ставленні до примирення з Москвою. Треба продовжити боротьбу за свободу Віталія Марківа. Його ув‘язнення стало політичним процесом, який не може залишити байдужою Україну. Вірю, що об’єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість проти нашого співвітчизника. #FreeMarkiv
місяць тому
Народний фронт
Голова Верховної Ради подякував «Народному фронту» та особисто @Yatsenyuk_AP за проведення реформ в Україні… https://t.co/i0ZYkuqIiv
місяць тому
Олександр Турчинов
2014 рік. В найскладніших умовах повної руйнації владної вертикалі і зовнішньої агресії ми змогли захистити та зберегти нашу країну, реанімувати вщент розвалену владу і переддефолтну економіку, відновити обороноздатність України, перезапустити всі інституції, що забезпечують безпеку держави, звільнити значну частину окупованої Росією української землі. Для Путіна і його маріонеток з “лугандону” наші дії були злочином. Саме тому проти мене і багатьох патріотів України в путінській Росії відкриті кримінальні справи та запроваджені санкції, а фейковий трибунал на окупованій території засудив мене до «найвищої міри покарання». Зі здивуванням дізнався, що до цієї кампанії долучився і пан Зеленський, який запропонував мене ще й люструвати. Мені не соромно за свою діяльність за останні п’ять років. Я дуже добре знаю, в якому стані була Україна 23 лютого 2014 року, і якою вона стала на 19 травня 2019. За всі свої рішення, за всі свої дії я готовий відповідати перед Богом і країною. Але мені шкода, що оточення чинного президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну.
місяць тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: Виборчий кодекс ухвалено. Зроблено черговий крок до інституційного зміцнення України. Відкритим спискам бути. Чесність і…
місяць тому
Арсеній Яценюк
Виборчий кодекс ухвалено. Зроблено черговий крок до інституційного зміцнення України. Відкритим спискам бути. Чесність і демократичність виборчого процесу робить Україну сильнішою. Голосування було складним. Парламент, відправлений на дочасні вибори, відчуває брак голосів. Але тим більш цінним є те, що навіть за таких обставин, Виборчий кодекс ухвалено. Дякую фракції Народний фронт за плідну роботу над кодексом і результативне голосування.
місяць тому
Народний фронт
"Народний фронт" виграв суд у телеканалу "NewsOne" https://t.co/ivZlC0ihS3 https://t.co/PJePSyoxXd
2 місяці тому
Народний фронт
"Народний фронт" вимагає негайного введення санкцій проти проросійських телеканалів "112 Україна" та NewsOne… https://t.co/8Kx1UJQw10
2 місяці тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: Росія, безумовно, втручалася у вибори в США, в Brexit,в низку європейських виборів. Москва, безумовно, втручається в укра…
2 місяці тому
Народний фронт
Арсеній Яценюк у Торонто про будівництво #NordStream2 : Росія візьме Європу в заручники https://t.co/vj8eyhlliD https://t.co/66p09SF0Gl
2 місяці тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: В України є кілька ворогів. Головний з-поміж них –Росія. Є й інші вороги: демагоги, популісти й безумці в політиці. А так…
2 місяці тому
Народний фронт
Арсеній Яценюк у Торонто: Політичне лідерство - це виклик і для нового президента, і нового парламенту, і нового ур… https://t.co/kuP92N2QCJ
2 місяці тому
Народний фронт
RT @Yatsenyuk_AP: Вітаю американських друзів з Днем Незалежності! Нас об’єднує найважливіша цінність- свобода. Приклад США змінив людську…
2 місяці тому

Зв'язок

Головний офіс

01021, м. Київ-21, вул. Кловський узвіз, 7
(044) 359 0763
press@nfront.com.ua